Cum să pregătești imobilul pentru vânzare și ce acte ai nevoie

Primul pas pentru vânzarea imobilului este contactarea unui notar în vederea verificării actelor de proprietate prezentate de către vânzător și în vederea calculării taxelor pe care urmează să le achiți la semnare.

Înainte de contractul de vânzare, poți semna un antecontract (o promisiune de vânzare).

Actele necesare pentru vânzarea apartamentului

 • actele de identitate ale părților implicate (vânzător + cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă e cazul), procura de reprezentare (dacă e cazul);
 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției, adică:
  • contract de vânzare
  • contract de donație
  • proces verbal de predare-primire
  • dovada de achitare integrală a prețului
  • sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă
  • titlu de proprietate
  • certificat de moștenitor, etc.
  • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului, planul de amplasament, planul releveu)+ încheierea de întabulare în cartea funciară
  • certificatul fiscal pe numele proprietarului, eliberat de direcția de impozite și taxe locale, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile
  • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat
  • adeverință eliberată de asociația de proprietari sau locatari care să arate situația datoriilor față de asociație (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune, etc.)
  • ultima factură + chitanța privind plata la zi a utilităților aferente imobilului